Daily Line - najnovšie komentáre

Jordan Peterson

Prečo zmena plánov spôsobuje emocionálnu destabilizáciu

Pretože keď sa vaše plány zmenia, štruktúra, ktorú používate na stabilizáciu vášho vnímania sveta, je narušená. Na chvíľu vás to uvrhne do stavu chaosu.

Jordan Peterson

Konzervatívny manifest

ČASŤ 1: HLBOKÁ KRÍZA VÝZNAMU

Jordan Peterson

Konzervatívny manifest

ČASŤ 2: CHUDOBA, NEROVNOSŤ, OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ A PRAKTICKOSŤ

Martin Kalaš

Kde sa skrýva Boh?

Je viera v boha nevedecká?

Existencia boha je vedecky čiastočne skúmateľná – božie zásahy a čiastočne prakticky mimo možností – boh stvoriteľ.

Mitt Castor

Transgenderove šialenstvo na ktorom wokeizmus zomrie

Pretože je ľudská sexualita taká zložitá, je zrelým loviskom nových obetí útlaku.

Yuval Noah Harari

AI hackla operačný systém ľudskej civilizácie

Počítače schopné rozprávať príbehy zmenia chod ľudských dejín, hovorí historik a filozof.

Adam Ellwanger

Kritické myslenie -
zvieracia kazajka vzdelávania

„Kritické myslenie“ namiesto toho, aby študentov učilo skúmať všetky premisy, vyžaduje, aby zaujali postoj neochvejnej viery v liberálne konvencie.

Martin Kalaš

Harari bohužiaľ pravdu má. Dôsledky tej pravdy sú však desivé.

Harari má pravdu v tom, že „vesmíru je naša existencia ukradnutá“.
Lepšie povedané, vesmír je neosobný časopriestor bez svojich túžob, potrieb a zmyslu.

Yuval Noah Harari

Život je nezmyselný a úžasný.

Autor knihy Sapiens má talent na nájdenie hlbokého v samozrejmom. Hovorí prečo sú peniaze fikciou, doprava môže byť ohromujúca a politici majú právo v súkromí hovoriť hlúposti.

Ben Shapiro

Mladí Američania strácajú rozum. Na vine je sociálna ľavica.

Sociálna ľavica už desaťročia ovláda prakticky všetky páky kultúry a politiky. Teraz požadujú väčšiu kontrolu, aby zmiernili následky chaosu, ktorý vytvorili.

Jordan Peterson

Ako bojovať

proti hedonizmu odvážnou vierou

Prepis úryvku z rozhovoru Dr. Jordana Petersona s Dr. Petrom Kreeftom o tom, ako je viera podmnožinou existenciálnej odvahy.

Ben Shapiro

Ľavicový BIG PITCH: Prijmite horší život v mene rovnosti

Nie rovnosť práv, ale rovnosť výsledku; nie rovnosť hodnoty, ale rovnosť zdrojov. Problémom tejto filozofie je, že odstraňuje stimuly pre všetko, čo vytvára náš blahobyt: prácu, kreativitu, šetrnosť, zodpovednosť.

Ben Shapiro

Medzinárodný

Anti-Woke odpor

Nanešťastie pre ľavicu je antitradicionalizmus výsadou ľahkomyseľných – a po zlyhaní totalitnej covidovej politiky, páde zeleného utopizmu a úpadku spoločenskej solidarity už ľahkomyseľnosť nie je na dennom poriadku.

Jordan Peterson

Mimoriadne užitočná vízia vládnutia,

základné princípy myslenia

Prepis úryvku z rozhovoru Dr. Jordana Petersona s Ericom Duhaime o politických trendoch u mladých ľudí. 

Ben Shapiro

Americká demokracia nie je v ohrození,

pokiaľ sa Američania navzájom rozprávajú

Bolo nám povedané, že americká demokracia je vo vážnom nebezpečenstve.

Experience

Lorem ipsum dolor sit amet, ectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor. Nam porta leo ut suscipit. Nam porta leo ut suscipit.

Community

Lorem ipsum dolor sit amet, ectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor. Nam porta leo ut suscipit. Nam porta leo ut suscipit.

Accomplishments

Lorem ipsum dolor sit amet, ectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor. Nam porta leo ut suscipit. Nam porta leo ut suscipit.

Potrebujeme Vás

Pridajte sa k našim podporovateľom